บริการรับถ่ายภาพ Real Estate
**English Version Below the example photos**

          รับถ่ายภาพสถานที่ เช่น บ้าน, คอนโด, โรงแรม, โฮสเทล, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ เพื่อนำไปใช้ในสื่อต่างๆในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย/ให้เช่า ช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการของสถานที่นั้นๆ ง่ายขึ้น

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของเรา

  • ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพของงาน

  • สามารถปรับแต่งผลงานตามความต้องการของลูกค้า

  • ส่งงานตรงเวลา

  • อุปกรณ์การถ่ายภาพและตกแต่งภาพระดับสูง

 

อัตราค่าบริการ และ ขั้นตอนในการบริการ

           อัตราค่าบริการของเราเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ / ห้อง และความต้องการของทางลูกค้า โดยนอกจากบริการถ่ายภาพทั่วไปแล้ว ทางเรายังแนะนำการเรียงลำดับภาพเวลาจะนำไปใช้ในสื่อ เพื่อให้ทางกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและนึกภาพจริงๆของทางตัวสถานที่ได้ง่ายขึ้นด้วย

 

ทางลูกค้าจะได้รับภาพที่ถ่ายเป็นมุมหลักของแต่ละห้อง และภาพ Close-up shot สิ่งของตกแต่งต่างๆในห้อง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆ โดยทางเราจะทำการส่งงานผ่านทาง Google Drive หรือ USB Flash Drive (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ตามที่ตกลงกันครับ

 

หมายเหตุ:

- ทางลูกค้าต้องเตรียมห้องให้เรียบร้อยพร้อมถ่ายภาพ

- ระยะเวลาการส่งงานประมาณ 1-5 วันขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ

Interior Website-1.jpg

Main Shot / มุมหลัก

Main Shot / มุมหลัก

Interior Website-2.jpg

Close-up Shot

Interior Website photo-2.jpg

Main Shot / มุมหลัก

Interior Workshop 5.jpg

Close-up Shot

Real Estate Photography Services

          Real Estate photography services in Thailand such as hotels, hostels, houses, condos, restaurants and coffee shops for the purpose of using them to promote the property in various media. The benefits of manifesting beautiful professional property photos is to either increase sales / leasing opportunities or encourage customers to decide the service usage of a place.


 

Why choose us?

  • Reasonable price matching with a great quality of work.

  • Customizable according to customer needs.

  • Punctuality

  • Professional image processing and Hi-end photography equipment


 

Service rates and procedures

          Our rate starts only 2,000 THB depending on the size of the facility and the needs of the customer. Not only general photography services, but we also recommend the suitable way of presenting the photos in the media in order to make the target group gets the better understanding and picture of the property.

 

           Customers will receive every room's main pictures together with the close-up shot pictures to enhance the attraction of the place. We will either send the photos via Google Drive or USB Flash Drive (at an additional cost) as agreed.

 

Remark:

- The customer must prepare the ready to shoot room

- Delivery time is about 1-5 days, depending on the number of pictures.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle